Random Poem Series 2019 - 2020

1/2
Random Poem Two, Red
Random Poem Two, Red

acrylic on canvas, 38" x 44", 2019.

Random Poem Two, Red_closeup
Random Poem Two, Red_closeup

acrylic on canvas, 38" x 44", 2019.

Random Poem Two, Red
Random Poem Two, Red

acrylic on canvas, 38" x 44", 2019.

1/2
Random Poem Three, Yellow
Random Poem Three, Yellow

acrylic on canvas, 38" x 44", 2019.

Random Poem Three, Yellow_closeup
Random Poem Three, Yellow_closeup

acrylic on canvas, 38" x 44", 2019.

Random Poem Three, Yellow
Random Poem Three, Yellow

acrylic on canvas, 38" x 44", 2019.

1/2
Random Poem Four, Alizarin
Random Poem Four, Alizarin

Acrylic on canvas 38" x 44"

Random Poem Four, Alizarin DETAIL
Random Poem Four, Alizarin DETAIL

Acrylic on canvas 38" x 44"

Random Poem Four, Alizarin
Random Poem Four, Alizarin

Acrylic on canvas 38" x 44"

1/2
Random Poem Five Red Violet DETAIL
Random Poem Five Red Violet DETAIL

Acrylic on canvas 38" X 44"

Random Poem Five Red Violet
Random Poem Five Red Violet

Random Poem Five Red Violet DETAIL
Random Poem Five Red Violet DETAIL

Acrylic on canvas 38" X 44"

1/2
Random Poem Six, Black
Random Poem Six, Black

Acrylic on canvas 38" X 44"

Random Poem Six, Black-Detail
Random Poem Six, Black-Detail

Random Poem Six, Black
Random Poem Six, Black

Acrylic on canvas 38" X 44"

1/2